Dwuosobowy pokój jest ulepszony

W hotelu “Oksana” są 4 pokoje ulepszonego typu, przewidziane na 2 osoby. Łazienka jest wspólna na dwa pokoje. Przy życzeniu klienta pokój można wyposażyć w jeszcze jedno dodatkowe miejsce – rozkładany fotel.

Koszt takiego numeru – 240 hrn.